Ocena efektywności energetycznej

Jako właściciel lub administrator budynku, z pewnością wiesz o konieczności kontrolowania stanu technicznego instalacji. Między innymi należy regularnie wykonywać okresowe przeglądy systemów klimatyzacyjnych. Jest to jasno określone w przepisach prawa budowlanego oraz ustawie o charakterystyce energetycznej.  

Przepisów tych należy bezwzględnie przestrzegać, żeby uniknąć kosztownych kar.

Podstawą prawną obligującą właścicieli i zarządców obiektów do wykonywania okresowej kontroli systemów klimatyzacji w budynkach w zakresie Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW było do marca 2015 roku Prawo Budowlane (art. 62, ust. 1, pkt 6) Mając na celu uściślenie procedur i zakresu okresowych kontroli systemów klimatyzacji w dniu 29 sierpnia 2014 roku powstała „Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków”, która z dniem 09.03.2015 roku stała się podstawowym dokumentem określającym  sposób przeprowadzania tego typu czynności.

Według ustawy o charakterystyce energetycznej, okresowa kontrola systemu klimatyzacji musi być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat. Powinna zostać w niej uwzględniona specjalna ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.

Obowiązek przeprowadzenia analizy stanu technicznego każdego urządzenia chłodniczego o mocy powyżej 12kW mocy chłodniczej leży po stronie właścicieli lub zarządcy nieruchomości, w której sprzęt się znajduje.

Uprawnienia do przeglądu i oceny efektywności energetycznej oraz sprawności systemu klimatyzacyjnego posiadają wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Warto wiedzieć, że regularne wykonywanie przeglądów może przynieść wymierne korzyści.

W przeciwieństwie do konserwacji urządzeń, nie wymienia się przy tej okazji czynnika roboczego czy filtrów. Sprawdza się natomiast ogólne funkcjonowanie sprzętu i jego stan techniczny. Podczas okresowego przeglądu dokonuje się również oceny efektywności energetycznej.

W skład oceny efektywności energetycznej wchodzi:

·         Porównanie mocy urządzeń i aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą

·         Sprawdzenie schematów czasu działania system

·         Sprawdzenie nastaw i strategii układu automatycznej regulacji

·         Sprawdzenie zasadności realizacji procesów obróbki powietrza

·         Weryfikacja parametrów obliczeniowych powietrza

·         Sprawdzenie efektywności systemu wentylacji.

Dzięki temu można uzyskać pewność, że urządzenie chłodnicze funkcjonuje prawidłowo i bezpiecznie.  Wynikiem jest protokół sporządzony zgodnie z przepisami, który można dołączyć do książki obiektu budowlanego. Fachowy audytor może przedstawić wskazówki dotyczące zwiększenia wydajności klimatyzatora.

Podczas kontroli przeprowadzanej na systemie i po  sporządzeniu analizy zostanie określone uplasowanie systemu wobec zapotrzebowania użytkowego lub projektowanego.

Jest to szczególnie ważna informacja, kiedy zachodzi potrzeba modernizacji, a trzeba zauważyć, że wiele instalacji uruchamianych np. w latach 90-tych ubiegłego wieku pilnie takiej modernizacji wymaga.

Dzięki ocenie efektywności energetycznej zyskujemy możliwość znalezienia bardziej wydajnych i komfortowych rozwiązań chłodniczych. Ponadto można dowiedzieć się, jak ograniczyć zużycie prądu i wprowadzić nowoczesne usprawnienia.

Skorzystaj z naszej oferty umawiając się na profesjonalny okresowy przegląd klimatyzatora wraz z oceną efektywności energetycznej. Nasza usługa obejmuje także doradztwo.

 

 

 

EnglishFrenchGermanPolishRussian
Skip to content