Automatyka

System zarządzania budynkiem (BMS) – to system zarządzający i integrujący inne systemy występujące na obiekcie. Poprzez wizualizację możliwy jest pogląd działania wszystkich urządzeń oraz intuicyjne sterowanie nimi. Dodatkowo poprzez rejestrowanie i archiwizację danych pomiarowych z całości obiektu możliwe jest znalezienie sprzyjających środowisku rozwiązań, które pozwolą wprowadzić znaczne oszczędności w jego działanie. 

Specjalizujemy się w integracji urządzeń typu HVAC (wentylacja i klimatyzacja) z ewentualnym dołączeniem innych systemów, np. oświetlenia. Ponadto BMS integruje urządzenia różnych, z pozoru często niekompatybilnych marek, przez co mają one możliwość komunikacji i współdziałania ze sobą.

Poprzez zastosowanie harmonogramów i kalendarzy można dostosować działanie każdego elementu systemu w zależności od dnia i godziny.

Sterownik BMS ma możliwość podłączenia do sieci, przez co zmiana nastaw i parametrów możliwa jest z poziomu przeglądarki internetowej, z dowolnego miejsca na Ziemi. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w coraz to popularniejszej pracy zdalnej. 

Mając podgląd temperatur w czasie rzeczywistym, obsługa techniczna budynku może zmieniać nastawę grzania / chłodzenia systemu oddzielnie dla różnych części budynku z poziomu komputera / telefonu nie wychodząc z domu.

Nadzór BMS dostosowany do wysokich wymagań energetycznych

Nasz modułowy BMS, a także nasze oprogramowanie „Energy Vision” to nie tylko nadzór, to inteligentny system zarządzania energią dostarczający kompletnych informacji o zachowaniu instalacji i dający wszelkie możliwości sterowania. Pomiar energii z różnych źródeł umożliwia szczegółowe monitorowanie zużycia na poziomie deski rozdzielczej. Wszystkie informacje w systemie są klasyfikowane według ważności i archiwizowane do optymalnej analizy i działań mających na celu najkorzystniejsze zarządzania energią. Dokładność danych zapewnia optymalne sterowanie i precyzyjne zarządzanie umowami energetycznymi.

Kontrola zużycia energii

Nasz modułowy BMS, a także nasze oprogramowanie „Energy Vision” to nie tylko nadzór, to inteligentny system zarządzania energią dostarczający kompletnych informacji o zachowaniu instalacji i dający wszelkie możliwości sterowania. Pomiar energii z różnych źródeł umożliwia szczegółowe monitorowanie zużycia na poziomie deski rozdzielczej. Wszystkie informacje w systemie są klasyfikowane według ważności i archiwizowane do optymalnej analizy i działań mających na celu najkorzystniejsze zarządzania energią. Dokładność danych zapewnia optymalne sterowanie i precyzyjne zarządzanie umowami energetycznymi.

Intuicyjny interfejs

Wszystkie nasze systemy są ergonomiczne i intuicyjne.

Ich obsługa nie wymaga szczegółowej, technicznej znajomości sterowanego systemu. Interfejs przyjazny dla użytkownika syntetyzuje i organizuje informacje ułatwiając podjęcie decyzji (polityka zakupu energii, przedziały czasowe, eksploatacja urządzeń, itp.).

System otwarty i rozwojowy

„Energy Vision” łączy systemy wielomarkowe i wieloprotokołowe (OPC, ModBus, JBUS, BacNet, SNMP, KNX, Lonworks, ASCII, http, smtp, sql, xml) i różne źródła energii (prąd, gaz, olej napędowy, woda, energia odnawialna) 

Jest elastyczny, tzn. zaprojektowany tak, aby móc go dostosować do przyszłych zmian w budynku

Eksploatacja 100%

BMS zapewnia realną możliwość umieszczenia wszystkich narzędzi w internecie. Pozwala to przede wszystkim na monitorowanie stanu systemu i dostęp do wszystkich informacji eksploatacyjnych przy pomocy zwykłej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome…). Rozwiązanie w 100% www ułatwia integrację systemu BMS w sprzęcie IT. Kolejna zaleta to obniżenie kosztów utrzymania, gdyż skupiają się one tylko na serwerze Windows.

Z tym systemem, automatyka nie będzie już traktowana jako ostatni element konstrukcji, ale jako centrum zarządzania budynkiem. Pozwoli zracjonalizować i ułatwić techniczne sterowanie instalacjami poprzez automatyzację praktycznie wszystkich czynności. Celem jest optymalizacja i ograniczenie do minimum kosztów zużycia energii, przy zachowaniu maksymalnego komfortu użytkowania.

PRZEDSTAWIENIE ENERGY VISION

Energy Vision jest platformą nadzoru, którą można dostosować do różnych konfiguracji (odosobnione lokalizacje, duże budynki sektora usługowego, więcej niż jedna lokalizacja itd.
System pozwala na dokładne śledzenie obiektów i optymalizację zużycia energii zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami budynku, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom.

NADZÓR BMS DOSTOSOWANY DO WYMAGAJĄCYCH PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

Kontrola zużycia

Energy Vision jest czymś więcej niż tylko systemem nadzoru. Jest to inteligentny system zarządzania energią, który dostarcza kompletnych informacji o zachowaniu instalacji i pozwala na dowolną metodę sterowania. Wieloelementowy pomiar energii umożliwia szczegółowe monitorowanie zużycia poprzez tablicę rozdzielczą energii.

100% wykorzystanie w sieci web

Energy Vision oferuje sposób na rzeczywiste umieszczenie wszystkich urządzeń BMS w sieci.
Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że umożliwia ono monitorowanie statusu systemu i dostęp do wszystkich informacji użytkowych za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome itp.).

Otwarty, rozszerzalny system

Aplikacja ujednolica systemy wielomarkowe, wieloprotokołowe (OPC, ModBus, JBUS, BacNet, SNMP, KNX, Lonworks, ASCII, http, smtp, sql, xml) i systemy wieloenergetyczne (energia elektryczna, gaz, ropa, woda, energia odnawialna).
System jest elastyczny i zaprojektowany tak, aby ewoluowała wraz z budynkiem, gdy zmieniają się jego wymagania.

Energy Vision jest znany z intuicyjnego interfejsu.

Do korzystania z niego nie jest wymagana żadna techniczna ani szczegółowa wiedza na temat kontrolowanego systemu. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia przegląd informacji, które są uporządkowane tak, aby pomóc w podejmowaniu decyzji.

DOSTĘP DO KLUCZOWYCH DANYCH W SKRÓCIE

Interfejs obsługi

-Aby oprogramowanie było możliwie najłatwiejsze w obsłudze, do prezentacji danych zastosowano interaktywne wykresy.
-Dostęp do wszystkich cech obiektu jest prosty dzięki specjalnie zaprojektowanym intuicyjnym diagramom widokowym. Diagram widokowy jest obrazem graficznym, który pozwala użytkownikowi na szybki wgląd w informacje związane z Systemem Zarządzania Budynkiem.
-Budynek jest schematyzowany poprzez ogólny plan dla każdego piętra. Użytkownik musi tylko kliknąć na obszar, który chce obserwować, aby zobaczyć jego wyposażenie, które przybiera formę animowanych obiektów. W ten sposób widzi stan pracy wyposażenia w czasie rzeczywistym..

 Zalety Delta Dore

 • Intuicyjny interfejs
 • Łatwa nawigacja
 • Ustawienia dostępne bezpośrednio.

UPORZĄDKOWANIE INFORMACJI W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY ANALIZĘ

Organizowanie informacji

Wykorzystanie danych jest realizowane bezpośrednio na diagramach widokowych. Wyposażenie obiektu jest przedstawiane za pomocą bloków funkcjonalnych. Stanowią one centralną bazę systemu monitorowania.

Energy Vision pozwala:

– uzyskać globalny widok (w postaci tabel) i/lub szczegółowy widok (w postaci urządzeń) w zależności od wybranego trybu wyświetlania ;

– uporządkować urządzenia na miejscu w topologiczne drzewo.

 

Zintegrowany z przeglądarką internetową, Energy Vision działa w trybie klient/serwer dla wielu klientów..

Kilka różnych opcji ustawień oferowanych przez Energy Vision pozwala na skonfigurowanie i obsługę strony w sposób jak najbardziej zbliżony do potrzeb użytkownika.

Otwiera się okno zawierające wszystkie istotne dane. Dane są pogrupowane według tematów (obsługa, ustawianie, archiwizacja, monitorowanie zmian, monitorowanie usterek technicznych) w różnych zakładkach.

Zalety Delta Dore

> Można wykorzystać dane pochodzące od synoptyków

> Łatwy dostęp przez przeglądarkę internetową

> Precyzyjna konfiguracja sprzętu

UPORZĄDKOWANIE INFORMACJI W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY ANALIZĘ

Ustawianie harmonogramu

Energy Vision pozwala użytkownikowi ustawić przedziały czasowe pracy wszystkich urządzeń w oparciu o kalendarz roczny. System jest również w stanie zarządzać okresami wyjątkowymi (dni wolne od pracy, święta itp.).

Zaletą tej funkcji jest to, że pozwala ona użytkownikowi scentralizować zarządzanie okresami pracy wszystkich obiektów i wszystkich urządzeń, których dotyczy.

Okresy dzienne są przedstawione w tabelach i na barografach.

W celu optymalizacji zużycia, aby zaoszczędzić więcej energii, można wyznaczyć okresy specjalne (święta, wakacje, dni wolne od handlu itp.). Każdy z tych okresów może być przedłużony na następny rok.

Zalety Delta Dore

>Zarządzanie godzinami pracy urządzeń jest scentralizowane (dzień roczny, dzień standardowy, dzień okazjonalny)

>Różne tryby pracy urządzeń mogą być zaprogramowane w zależności od zawodu i rodzaju zastosowania

MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI SYSTEMU W CZASIE RZECZYWISTYM

Przesyłanie powiadomień alarmowych

Wszystkie informacje obsługiwane przez Energy Vision mogą być przesyłane w formie alarmów (kontakt, ustalenie progu, stan komunikacji między urządzeniami, niezgodności itp.)

Zalety Delta Dore

> Alarmy techniczne mogą być zaprogramowane w celu skrócenia czasu reakcji w przypadku awarii

> Alarmy mogą być scentralizowane i archiwizowane, aby precyzyjnie monitorować prawidłowe działanie urządzeń

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Analizowanie zużycia za pomocą pulpitu wskaźników energetycznych

Narzędzie to dostarcza precyzyjnych danych do monitorowania i optymalizacji wydajności energetycznej budynku. Ponieważ informacje z tablicy rozdzielczej są analizowane, można podjąć działania korygujące, określić rzeczywiste zapotrzebowanie na energię oraz zmienić strategię zaopatrzenia i umowę z dostawcą energii. W ten sposób Delta Dore pomaga swoim klientom zarządzać bieżącym zużyciem energii i przewidywać przyszłe potrzeby.

Energy Vision mierzy wszystkie formy energii (woda, gaz, energia elektryczna, olej).

Obsługiwane są wszystkie typy liczników, zarówno indeksowane, kumulatywne, czasowe, jak i frontowe, przy uwzględnieniu okresów taryfowych, fal impulsowych itp.

Dane pomiarowe są przechowywane w porządku chronologicznym dla okresów trwających od 2 sekund do 30 minut. Dane te są następnie gromadzone w celu wyświetlenia całkowitego zużycia energii w ciągu dnia, miesiąca, roku, itd.

Energy Vision pozwala użytkownikowi wyświetlać, przetwarzać i analizować te dane w określonych przedziałach czasowych. Wskaźniki (godzina, dzień, miesiąc, itd.) mogą być przeglądane w formie tabeli lub wykresu (barograf, histogram, certyfikat charakterystyki energetycznej, cele, itd.)

Dane w tabeli można wyeksportować jako plik CSV. Makra Energy Vision pozwala użytkownikowi zarządzać tymi danymi w programie Microsoft Excel.

Zalety Delta Dore

> Uproszczone monitorowanie energii

> Dokładna analiza danych energetycznych pod kątem kontrolowanego zużycia


Wskaźniki kluczowe dla optymalizacji wydatków na energię

Pomiar wielu źródeł energii

Zarządzanie energią elektryczną polega na ochronie, monitorowaniu i kontrolowaniu całej sieci elektrycznej przez cały czas. Ale oznacza to również optymalizację zużycia energii tak dobrze, jak to tylko możliwe, bez wpływu na biznes lub wygodę.

Dzięki przeglądowi w czasie rzeczywistym stanu Państwa instalacji elektrycznych, bieżących umów na dostawy i przesył, mogą Państwo zoptymalizować zarządzanie źródłami energii.


 Przykłady działań optymalizacyjnych:

 • Sprawdzenie zapotrzebowania instalacji na moc w odniesieniu do umowy dostawy
 • Optymalizacja operacji odzyskiwania i przerw w dostawie prądu w celu ograniczenie zużycia energii
 • Konfiguracja różnych metod redukcji obciążenia na jednym interfejsie
 • Monitorowanie wszystkich urządzeń na terenie obiektu w celu zapewnienia optymalnego zarządzania wszystkimi obciążeniami przy jednoczesnym spełnieniu wymagań użytkownika

– Zarządzanie wieloma taryfami energii elektrycznej

 • Integracja parametrów umowy z dostawcą
 • Przeglądanie historycznych danych dotyczących zużycia energii i związanych z tym umów
 • Możliwość śledzenia, zaawansowanych analiz środków optymalizacji
 • Dostęp do danych przed wdrożeniem BMS w celu analizy działania systemu

Zalety Delta Dore

> Możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami

 > Zoptymalizowane zużycie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami obiektu

> Ścisłe zarządzanie umową na dostawę energii; zapobiega nadwyżkom zapotrzebowania na moc

ŚLEDZENIE I ANALIZA DANYCH

Przechowywanie danych

Właściwa wizualizacja i zarządzanie danymi energetycznymi to pierwszy krok w kierunku oszczędności. Łatwy dostęp do danych ułatwia analizę związaną z energią i podejmowanie decyzji.
Wszystkie informacje generowane przez system są przechowywane. Można skonfigurować częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych (od jednej sekundy do jednej godziny).

Wykorzystanie danych historycznych

Energy Vision pozwala użytkownikowi na przetwarzanie i analizę zapisanych danych. Dane mogą być wyświetlane w postaci krzywych, barografów, sektorów lub tabel w różnych częściach ekranu.

Powiadomienia o zdarzeniu (na przykład początek i koniec alarmu) mogą być wyświetlane jako znaki na krzywej.

Pasek narzędzi w prosty sposób pozwala użytkownikowi na:

 • dostęp do konfiguracji wykresów
 • dostęp do funkcji wydruku
 • wyświetlanie danych w tabelach
 • wyświetlanie siatki
 • wybieranie żądanego typu wykresu
 • wybieranie okresu przeglądania

Jedno wciśnięcie przycisku pozwala użytkownikowi przejść z jednego wykresu do drugiego lub z jednego okresu do drugiego.

Kilka narzędzi pozwala na szybką analizę wykresów: zoom, krzyżyk, skrypt, itp.

Zalety Delta Dore

> historia danych energetycznych jest archiwizowana, co ułatwia analizę zużycia energii

Śledzenie akcji

Energy Vision pozwala użytkownikowi szybko zobaczyć wszystkie alarmy i zdarzenia zapisane w porządku chronologicznym przez system monitoringu.

Śledzone są wszystkie działania zarządzane przez aplikacje Energy Vision: modyfikacja ustawienia, wymuszenie ręcznego ustawienia sprzętu, logowanie użytkownika itp.

Analiza danych operacyjnych

Energy Vision jest kompatybilny ze wszystkimi systemami SQL, takimi jak Microsoft Excel. Wszystkie przechowywane dane BMS są więc dostępne w tabeli Microsoft Excel. Taka kompatybilność ułatwia dostęp do informacji potrzebnych do analizy charakterystyki energetycznej systemu zarządzania obiektem.

Dane mogą być bardzo łatwo przekazywane zainteresowanym: działom technicznym, badawczo-rozwojowym, jakości itp.

Zalety Delta Dore

>Proste, intuicyjne wyświetlanie zarchiwizowanych danych

>Dane mogą być eksportowane w formacie Excel

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO DANYCH SYSTEMU

Profil użytkownika

System bezpieczeństwa Energy Vision jest zsynchronizowany z systemem bezpieczeństwa Windows. Po aktywacji uwierzytelnia użytkownika przyznaje mu predefiniowane prawa dostępu.

Dane mogą być następnie filtrowane zgodnie z profilem użytkownika, któremu przydzielono określone prawa przeglądania, rodzaju danych i akcji.

Aby uniemożliwić swobodny dostęp do systemu, gdy użytkownik opuszcza swoje stanowisko pracy, można go automatycznie wylogować. Ustawienie limitu czasu jest konfigurowalne.

Bezpieczeństwo może być scentralizowane albo na stacji roboczej o architekturze sieciowej, albo lokalnie na każdej stacji roboczej.

Zalety Delta Dore

>Możliwość tworzenia różnych profili użytkowników w celu uzyskania dostępu do danych BMS

> Prawa dostępu zgodne z profilami użytkowników

INFORMACJE NA TEMAT CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU

Dostarczanie informacji, aby zachęcać i nagradzać zachowania ekologiczne

Ekrany, rozmieszczone w strategicznych miejscach na terenie obiektu, przekazują dane dostarczane przez BMS i dostarczają w czasie rzeczywistym informacji o wydajności energetycznej obiektu. Użytkownicy mogą zobaczyć nie tylko status budynku i zużycie energii w czasie rzeczywistym, ale także jego poziom charakterystyki energetycznej (A, B, C, D, E) i emisję CO2. Ekran jest konfigurowalny i zachęca użytkowników do przyjęcia przyjaznych dla środowiska nawyków.

W celu zwiększenia zrozumiałości danych dla nowych użytkowników, interfejs pozwala użytkownikowi porównać swoje zużycie energii z równoważnymi dziennymi ilościami zużywanymi na przykład przez francuskie gospodarstwa domowe.

USŁUGI ENERGETYCZNE

W najbliższych latach rynek energetyczny ulegnie głębokim zmianom. Kontekst regulacyjny staje się coraz bardziej intensywny, a cena energii może wzrosnąć o 40% do 2030 roku. Nowe budynki stają się coraz większe, co wymaga więcej energii.

Zakup systemu monitorowania lub zarządzania energią pozwala Państwu lepiej wykorzystać energochłonne urządzenia i zmniejszyć zużycie energii. Jednak, aby system BMS był skuteczny w dłuższej perspektywie, musi być utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym i być stosowany zgodnie ze sposobem użytkowania Państwa budynków.

Usługi energetyczne Delta Dore zapewniają Państwu fachowe doradztwo, które pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności przy jednoczesnym uproszczeniu codziennego zarządzania Państwa obiektami.

SZEREG USŁUG ZAPEWNIAJĄCYCH WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNĄ WYDAJNOŚĆ I PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE TECHNICZNE PAŃSTWA SYSTEMÓW

Ich wiedza obejmuje wszystkie obszary kontroli energii (ceny energii, regulacja ogrzewania, jakość powietrza, zarządzanie oświetleniem, chłodzenie, nadzór, monitoring energii, eko-zachowanie, itd.)


EnglishFrenchGermanPolishRussian
Skip to content