SERWIS WENTYLACJI

W tym artykule, będącym kontynuacją serii artykułów dotyczących serwisu, skupimy się na centralach wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne, to urządzenia służące do wentylacji pomieszczeń poprzez wymuszanie przepływu powietrza. Ich głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz lub z systemów rekuperacji ciepła. Głównym zadaniem central jest więc dostarczanie świeżego powietrza i usuwanie zużytego poprzez mechaniczny układ wentylacyjny, który za pomocą wentylatorów wymusza przepływ powietrza w pomieszczeniach.

Co więcej, w zależności od rodzaju i budowy centrali, mogą one także służyć do schładzania lub ogrzewania nawiewanego powietrza.

Schładzanie powietrza w centrali może być realizowane za pomocą:

– agregatu skraplającego, działającego na takiej samej zasadzie jak agregaty typu Split. Czynnik chłodniczy w postaci schłodzonej cieczy przepływa przez zamontowany w centrali parownik i tym samym powoduje schłodzenie nawiewanego powietrza. 

–  agregatu wody lodowej, który schładza ciecz (np. glikol), a ta przepływając przez wymiennik w centrali absorbuje ciepło z powietrza, powodując jednocześnie jego schłodzenie.

W obu powyższych przypadkach, można odwrócić zasadę działania i zamiast schładzać powietrze – ogrzewać je.

Ciekawym systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym jest tzw. rooftop. Termin ten odnosi się do dużych central zamontowanych na dachu budynku. Systemy rooftop są powszechnie wykorzystywane w budynkach komercyjnych, przemysłowych oraz w centrach handlowych, w których potrzebna jest znaczna ilość powietrza do regulacji temperatury i wilgotności na dużych przestrzeniach. Ich instalacja na dachu pozwala na łatwy dostęp do systemu oraz minimalizuje hałas i zakłócenia wewnątrz budynku.

Systemy rooftop mogą być wyposażone w różne funkcje takie jak: chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, rekuperacja ciepła, a także mogą być zintegrowane z systemami kontroli klimatu, co pozwala na efektywne zarządzanie warunkami wewnątrz budynku.

W przypadku systemów klimatyzacyjnych rooftop, jednostki te zazwyczaj zawierają skraplacze, sprężarki, wentylatory i inne komponenty, niezbędne do chłodzenia lub ogrzewania powietrza. Natomiast w przypadku systemów wentylacyjnych, jednostki te mogą być wyposażone w filtry, rekuperatory ciepła i inne elementy wspomagające wentylację.

Podsumowując rooftop, to rodzaj systemu klimatyzacyjnego lub wentylacyjnego zainstalowanego na dachu budynku, który zapewnia efektywną regulację warunków wewnątrz pomieszczeń komercyjnych i przemysłowych.

Firma Thermex Serwis od samego początku swojej działalności zajmuje się serwisowaniem wspomnianych wyżej i w wielkim skrócie opisanych central wentylacyjnych. Czynności jakie wykonują wysokiej klasy specjaliści podczas takiego serwisu, to m.in. :

– Ogólna kontrola parametrów działania urządzenia

– Sprawdzenie stanu filtrów powietrza obiegowego oraz ich czyszczenie lub wymiana

– Ocena działania wentylatora klimatyzatora i jego czyszczenie

– Sprawdzenie temperatury nawiewu

– Kontrola szczelności i drożności przewodów wentylacji

– Kontrola systemu sterowania i zabezpieczeń

– Sprawdzenie stanu izolacji kanałów oraz naprawa uszkodzeń

– Sprawdzenie skuteczności działania układu wentylacji

…i wiele, wiele innych.

Co ważne, centrale te muszą być serwisowane regularnie przez uprawnionych do tego pracowników, posiadających odpowiednie autoryzacje. Jest to jeden z warunków poprawności działania tych urządzeń. Thermex Serwis, posiadając takich pracowników, gwarantuje efektywne i prawidłowe działanie central przez wiele lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + 18 =

EnglishFrenchGermanPolishRussian
Skip to content