Prewencja jako priorytet

Główną zasadą utrzymania ruchu urządzeń HVAC jest prewencja oparta na doświadczonym serwisie, zaleceniach producentów i wiedzy użytkownika o swoim systemie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Gdy połączymy w całość wszystkie trzy punkty, uzyskamy sprawna,nienarażona na niespodziewane awarie i zatrzymania działającą instalacje, potrzebne do zapewnienia komfortu lub utrzymania proceséw technologicznych w przemyśle.

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że działania prewencyjne w postaci okresowych przeglądów, terminowej wymiany filtrów powietrza i odpowiedniej czystości wymienników urządzeń (parowniki, skraplacze, filtry mechaniczne w instalacjach CO i glikolowej) zapewniają odpowiednie działanie systemów i ograniczają nagłe awarie podczas intensywnego użytkowania.

Firma serwisowa musi podporzqadkowaé swoje działania do wskazań producentów, dysponowaé odpowiednim sprzętem i zapewniać zgodność stosowanych filtrów i środków czyszczących wskazanych w dokumentacji techniczno-ruchowej. Podstawa wszelkiego działania są wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy z odpowiednim wyposażeniem serwisowym.

Link indywidualny do artykułu z Pani komentarzem tutaj: 

https://view.obiekty.org/hvac-od-postaw-obiekty-1-2023/0839262001677594676?p=1

Całe wydanie dostępne jest tutaj po zalogowaniu:

https://obiekty.org/sklep/magazyny/o12023-deglobalizacja/

EnglishFrenchGermanPolishRussian
Skip to content