Prace w dużej firmie produkującej karmę dla psów i kotów

W ramach umowy podpisanej z dużą firmą, produkującą karmę dla zwierząt domowych, wykonaliśmy prace instalacyjne, które obejmowały montaż instalacji wody lodowej. Instalacja ta miała za zadanie klimatyzowanie hali produkcyjnej – pakowalni, w której w okresie letnim notowano wysokie temperatury, generowane przez urządzenia produkcyjne. Prace te miały duże znaczenie dla osób pracujących w Pakowalni, ponieważ dzięki nim pracownicy uzyskali większy komfort pracy.

Instalacja wody lodowej to system chłodzenia, który wykorzystuje wodę jako nośnik chłodu oraz niektóre substancje chłodnicze (glikol) jako zamarzalne medium. Cały proces zaczyna się od schłodzenia wody i substancji zamarzalnej. Następnie mieszanka wody i glikolu obniża punkt zamarzania wody – to pozwala na uzyskanie niższych temperatur, co skutecznie eliminuje ryzyko zamiany wody w lód i tym samym uszkodzenia instalacji. Proces ten następuje w agregacie wody lodowej, w którym wytworzone przez sprężarki zimno przenoszone jest, w wymienniku ciepła, z czynnika chłodniczego na mieszankę wody i glikolu.

Woda lodowa jest przechowywana w specjalnym zbiorniku buforowym, który pozwala na utrzymywanie jej temperatury poniżej punktu zamarzania. Gdy pojawi się konieczność, woda lodowa ze zbiornika buforowego jest przepompowywana do rur instalacyjnych, a następnie poprzez wymiennik ciepła do systemu, który ma zostać schłodzony. Za pośrednictwem wymiennika ciepła następuje przeniesienie chłodu z wody lodowej na medium, które ma zostać schłodzone – w tym przypadku powietrze w klimakonwektorach zamontowanych nad stanowiskami pracy w Pakowalni.

Co ciekawe, jako dodatkowy element w tej instalacji, został wykorzystany schładzający glikol – Eco Chillera. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest odzyskiwanie chłodu z instalacji azotowej. Azot, który jest wykorzystywany w procesie produkcji, wracając do zbiornika schładza wstępnie glikol, który powraca do agregatu wody lodowej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie pod względem ekologicznym, ponieważ pozwala na znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 5 =

EnglishFrenchGermanPolishRussian
Skip to content